Women’s basketball @ Apollo-Ridge Varsity only 6pm (away)